Usuwanie azbestu - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

CO TO JEST
AZBEST?

AZBEST W KILKU SŁOWACH

Azbest – określenie grupy minerałów krzemianowych tworzących włókna, cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

ZASTOSOWANIE
AZBESTU

Wyroby azbestowo-cementowe: płyty faliste, płyty „karo”, płyty płaskie stosowane jako elewacje zewnętrzne, płyty okładzinowe, ściany osłonowe i działowe, płyty dekarskie, rury wodociągowe i kanalizacyjne

Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, wypełniacze lakierów, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, filtry; zawierają od 20 do 40 % azbestu;

Wyroby izolacyjne: wata, włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy; stosowane są do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, w zależności od przeznaczenia zawierają od 75 do 100 % azbestu;

Wyroby uszczelniające: tektury, szczeliwa plecione, płyty azbestowo-kauczukowe, azbestowo-gumowe; wyroby te stosowane są do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach, w środku chemikaliów, gazów aktywnych, smarów, rozpuszczalników, gazów spalinowych;

Wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego typu hamulców.

SZKODLIWOŚĆ
AZBESTU

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 µm), lecz cienkie (do 0,01 µm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek, wywołują nowotwory.

Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. W całej Europie rocznie 400-600 osób zapada na różne choroby wywołane przez azbest (rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa). U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

JAK PRZEBIEGA
REALIZACJA PRAC?

OCENA

Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest

DEMONTAŻ

Profesjonalny demontaż, zabezpieczenie

TRANSPORT

Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych na własnym Składowisku w miejscowości Małociechowo, gm. Pruszcz

OŚWIADCZENIE

Wystawianie oświadczeń oraz niezbędnych dokumentów po wykonanych pracach.