Składowisko - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

LISTA KODÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

PUNKT SKŁADOWANIA

 

Składowisko Azbestu 
Małociechowo
86-120 Pruszcz

tel. +48 662 137 644

e-mail ecopolpruszcz@gmail.com