ECO- POL Sp. wspomaga charytatywnie lokalnych potrzebujących - Blog - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

ECO- POL Sp. z o. o. lokalnie wspomaga potrzebujących

 

Nasza działalność dobroczynna ogranicza się do naszego regionu. Działamy lokalnie z wdzięczności dla mieszkanców, którzy wpuścili nas do swojej miejscowości. Wspieramy właściwie każdy sport w gminie: SLKS Start Pruszcz, Drużynę Piłkarską III Ligi Kobiet, szkoły, przedszkola, Ochotniczą Straż Pożarną. Przekazujemy również około 40% dochodów ze ściągania azbestu na cele ekologiczne, realizowane przez Gminę Pruszcz. Staramy się wspierać wszystkich, którzy tego potrzebują.